Pandora
Educatief

Educatie


Pandora richt zich ook op instellingen als scholen, musea, kinderafdelingen van ziekenhuizen en bedrijven. De dienstverlening bestaat uit advies en produktie van educatief - of spelmateriaal, het ontwikkelen van een idee en het creatief vormgeven en uitwerken daarvan is de sterke kant van het bedrijf.


Het betreft maatwerk: de produkten zijn afgestemd op de specifieke vraag. Hierbij is bijvoorbeeld de mate van begeleiding of juist de afwezigheid daarvan bepalend. Ook (de leeftijd van) de doelgroep, het budget, de gewenste duurzaamheid, spelen onder andere een rol.


De gehanteerde werkwijze is als volgt.

Eerste advies
Dit is gratis, het geeft een of meer globale concept-idee├źn en een indicatie van de kosten voor de ontwikkeling en de kosten van de produktie.
lees verder >

Educatie


Ontwikkeling
Zeg maar de "scenario-fase", hierin wordt het begoogde product (in overleg met de inhoudsdeskundige / opdrachtgever) tot in detail op papier uitgewerkt inclusief de planning. Daaraan gekoppeld is een gedetailleerde begroting. De kostprijs voor de ontwikkelingsfase is vooraf overeengekomen.

Productie
Dit is de fase waarin het product concreet gestalte krijgt, vanzelfsprekend wordt de opdrachtgever hierbij regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Onderhoud & Updates
Producten van Pandora zijn duurzaam en worden vaak intensief gebruikt. Over het onderhoud van het materiaal kunnen afspraken met Pandora worden overeengekomen (frequentie, tijdstip, kosten etc.)
lees verder >

Educatie


Aanvullingen
Inzichten kunnen veranderen, in inhoudelijk en didactisch opzicht. Pandora is natuurlijk beschikbaar om materiaal bij de tijd te houden middels aanvullingne of wijzigingen.

Ervaring
Behalve de langjarige ervaring van Pandora met haar speelkisten, ligt de ervaring ook in jarenlang lesgeven aan kinderen en het opzetten en uitvoeren van projecten beeldende- en taalvorming ter ondersteuning van het onderwijs.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

  • 1
  • 2
  • 3